مدیریت انجمن بازی های استراتژیک بعد از بیش از یکسال فعالیت و بدست نیاوردن نتایج مطلوب و همچنین اطلاع یافتن از ضروری نبودن وجود چنین انجمنی در بین صفحات فارسی تصمیم به انحلال انجمن گرفت. باشد تا تمامی انسان ها بر تلاش بی نتیجه اصرار نورزند. آرزوی موفقیت برای تمامی مخاطبین انجمن،اعضای فعال و عزیزانی که در این راه به ما کمک کردند.

با تشکر ویژه از کادر مدیریتی اولیه و ثانویه که متاسفانه شرایط لازم برای قدردانی از تک تک این عزیزان وجود ندارد.

خداحافظ

Foomani  Mohammadbasharirad@gmail.com

tlg@Mrbrf

2015-2016